herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-07-03 15:13 przez Michał Kawecki
Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Biuro Związku ZIT MOF Ełk

Kierownik Biura - Patrycja Łapińska
ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 240

Stanowisko ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości - Agnieszka Domeła - Walery
ul. Małeckich 3, tel. 87 73 26 184
 
Do zadań Biura Związku ZIT MOF Ełk należy:
 
1) Obsługa merytoryczna i administracyjna Związku ZIT MOF Ełk.
2) Udział w procedurze wydawania rekomendacji dla projektów ZIT (nabór i ocena wniosków do wydania rekomendacji Związku ZIT MOF Ełk).
3) Organizacja i obsługa posiedzeń Komitetu Sterującego.
4) Przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO.
5) Monitorowanie, sprawozdawczość i aktualizacja Strategii ZIT oraz inne zadania wspierające wdrażanie ZIT zlecane przez Komitet Sterujący.
6) Wsparcie beneficjentów w zakresie przygotowania i realizacji projektów ZIT oraz projektów komplementarnych zapisanych w Strategii ZIT.
7) Współudział w prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów projektów Strategii ZIT.
8) Wsparcie procesów wyboru projektów, monitorowania, kontroli, audytu, odzyskiwania środków, procedur odwoławczych, certyfikacji wydatków itp.
9) Opiniowanie SZOP, dokumentów konkursowych, harmonogramu ogłaszania konkursów oraz kryteriów wyboru projektów.
10) Przygotowanie i przeprowadzenie analiz.
11) Realizacja projektu dofinansowanego z pomocy technicznej na funkcjonowanie biura oraz rozliczanie kosztów, sprawozdawczość do IZ.
12) Realizacja innych zadań nałożonych przez IZ RPO.
13) Realizacja zadań Związku ZIT MOF Ełk wynikających z „Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT’ (bis) Ełku –
subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kawecki
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kawecki
Czas publikacji informacji:
2020-07-03 15:13
Wprowadzający informację:
Michał Kawecki
Liczba wyświetleń informacji:
334