herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2017-06-13 07:46 przez Michał Kociński
Objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Wprowadzenie:

Wniosek o objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku składa się nie później niż na 14 dni przed dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia. O objęciu / odmowie objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia jest powiadamiany w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przebieg procedury:

  • KROK 1. Złożenie wniosku.
Wnioskodawca składa wniosek o objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku. Organem właściwym, do którego składany jest wniosek jest Prezydent Miasta Ełku. Wniosek może być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Wnioskodawca.
 
  • KROK 2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku.
Organ właściwy dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonym wniosku oraz ocenia wniosek od względem merytorycznym.
W przypadku niespełnienia przez organizatora wymogów proceduralnych, Prezydent Miasta Ełku może odmówić dalszego rozpatrywania wniosku.
Prezydent Miasta Ełku może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień, a także przedstawić, o spełnieniu których możliwe byłoby objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.
 
  • KROK 3. Powiadomienie organizatora o pozytywnym / negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
Organ właściwy informuje organizatora o objęciu / odmowie objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy: Prezydent Miasta Ełku.

Kogo dotyczy procedura:

Procedura dotyczy organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia, które ma zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, ponadregionalne oraz lokalne, a jego realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta Ełku, ubiegającego się o objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku.

Wymagane dokumenty do realizacji procedury:

- Wniosek o objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku zawierający:
  1. Cel przedsięwzięcia.
  2. Szczegółowy program wydarzenia.
  3. Informacje o organizatorze.
  4. Listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz listę innych osób fizycznych i prawnych, których nazwy (nazwiska) oraz logo będą publikowane w związku z wydarzeniem lub przedsięwzięciem.
  5. Szczegóły związane z oczekiwaną pomocą z tytułu objęcia patronatem Prezydenta Miasta Ełku.
  6. Oświadczenie, że w związku z wydarzeniem/ przedsięwzięciem objętym patronatem Prezydenta Miasta Ełku nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług, firm w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie Prezydenta Miasta Ełku lub Urzędu Miasta Ełku.

Miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście lub korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu, pokój 114
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Promocji, Sportu i Kultury, pokój 274
 
2. Za pośrednictwem usługi na ePUAP.

Opłaty:

Za złożenie wniosku o objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku nie pobiera się opłat.

Tryb odwoławczy:

Odmowa objęcia wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 1357/2014 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie obejmowania wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatem lub patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku.

FORMULARZ:

Wypełnij on-line Wypełnij i wydrukuj
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Michał Kociński
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Kociński
Czas publikacji informacji:
2017-06-13 07:46
Wprowadzający informację:
Michał Kociński
Liczba wyświetleń informacji:
342