herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP
Ogłoszono 2020-01-17 14:28 przez Patrycja Łapińska
Projekt "Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020"

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT"(bis) Ełku poprzez:
• zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie zasobów ludzkich niezbędnych w procesie realizacji RPO WiM 2014-2020;
• zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków do realizacji ich zadań m.in. poprzez: zabezpieczenie przestrzeni biurowej, prawidłowego funkcjonowania sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz niezbędnych materiałów biurowych celem ułatwienia i usprawnienia pracy;
• zapewnienia pracownikom stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnych formach kształcenia;
• wsparcie procesów realizacji RPO WiM 2014-2020 i Strategii ZIT” (bis) Ełku oraz programowania na okres po 2020 r. poprzez wsparcie procesu aktualizacji strategii ZIT.
Biuro jest wydzieloną jednostką w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Ełku podległą bezpośrednio Prezydentowi Ełku, który pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego i któremu została powierzona koordynacja działań zmierzających do wdrożenia Strategii Rozwoju Ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025 (Strategii ZIT).
Biuro Związku ZIT MOF Ełk znajduje się przy ul. Małeckich 3 lok. 12, w budynku należącym do Gminy Miasta Ełk.
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Patrycja Łapińska
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Łapińska
Czas publikacji informacji:
2020-01-17 14:28
Wprowadzający informację:
Patrycja Łapińska
Liczba wyświetleń informacji:
409