herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

Jak załatwić sprawę?

Wyświetlone 1-20 z 132 rekordu.
#Nazwa sprawyWydział/Stanowisko
 
 
1 Podatek rolny od osób prawnychWydział Finansowy
2 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nie posiadających osobowości prawnej Wydział Finansowy
3 Podatek leśny od osób fizycznych Wydział Finansowy
4 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY, DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGOWydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
5Zwrot kosztów przejazdu ucznia i dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodkaWydział Edukacji
6Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis Wydział Finansowy
7Zryczałtowany dodatek energetyczny.Wydział Mienia Komunalnego
8Złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przed Kierownikiem USC.Urząd Stanu Cywilnego
9Zgromadzenia publiczneWydział Organizacyjny - Biuro Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pion Ochrony
10Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaWydział Mienia Komunalnego
11Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotuWydział Organizacyjny - Referat Spraw Obywatelskich
12Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (roboty drogowe, zgłoszenie awarii, wbudowanie urządzenia nie związanego z potrzebami drogi)Wydział Mienia Komunalnego
13Zezwolenie na wykreślenie hipotekiWydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
14Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewówWydział Mienia Komunalnego
15Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąWydział Mienia Komunalnego
16Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowymWydział Mienia Komunalnego
17Zezwolenie na umieszczenie punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym (tymczasowe stoisko handlowe, kioski, postój taxi, na prawach wyłączności) Wydział Mienia Komunalnego
18Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściWydział Mienia Komunalnego
19Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta EłkWydział Polityki Społecznej
20Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychWydział Mienia Komunalnego