herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

Stypendium szkolne (socjalne)

Termin załatwienia:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku od 1 września do 15 września danego roku szkolnego. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych wydatków- na podstawie przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium.
Osoba kontaktowa:
Renata Przestrzelska
Telefon kontaktowy:
87 732 62 69, 87 73 26 145
Termin załatwienia:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku od 1 września do 15 września danego roku szkolnego. Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych wydatków- na podstawie przedłożonych faktur, rachunków lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię rodzica ucznia lub nazwisko i imię pełnoletniego ucznia, któremu przyznano stypendium.
Sposób załatwienia:
Wydanie decyzji
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Ełku
Wydział Edukacji
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia
(zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto z wyszczególnieniem: podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo oświadczenie. W przypadku umów zleceń i o dzieło – umowa albo oświadczenie.)
b) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne
(odcinek świadczenia, zaświadczenie albo oświadczenie)
c) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
(zaświadczenie albo oświadczenie)
d) osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
(zaświadczenie z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie)
e) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej
(zaświadczenie albo oświadczenie)
f) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego
(decyzja – do wglądu albo oświadczenie)
g) osoby posiadające gospodarstwo rolne
(zaświadczenie, kopia decyzji podatkowej albo oświadczenie o powierzchni ha przeliczeniowych)
h) osoby pobierające zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne
(decyzja - do wglądu albo oświadczenie)
i) osoby otrzymujące alimenty
(wyrok w sprawie o alimenty lub zaświadczenie komornika albo oświadczenie)
j) osoby bez dochodu
(własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie)
k) kserokopia legitymacji studenckiej członka rodziny
(wraz z zaświadczeniem o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego albo oświadczenie)
 
Opłaty:
Nie podlega
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  – Rozdział 8a (Pomoc materialna dla uczniów);
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Załączniki

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (287.3 KB)
Data wprowadzenia do BIP: 2008-09-19 14:56 | Data wytworzenia informacji: 2008-09-19

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Renata Kowalska
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Przestrzelska
Czas publikacji informacji:
2018-07-17 13:52
Wprowadzający informację:
Renata Przestrzelska
Liczba wyświetleń informacji:
1
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji