herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Ełku
logo Ełk
logo BIP

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Termin załatwienia:
Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej 10.02.2020 r. - 08.04.2020 r.
Osoba kontaktowa:
Małgorzata Pikus/Katarzyna Aksjonów
Telefon kontaktowy:
87 732 6145 / 87 732 6175
Termin załatwienia:
Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej 10.02.2020 r. - 08.04.2020 r.
Emaile kontaktowe:
um@um.elk.pl
Sposób załatwienia:
1. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci w szkole w terminie od 10.02.2020 r. - 08.04.2020 r.
 
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęcie do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysposnuje wolnymi miejscami.
 
3. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej
 
 
Rodzaj czynności
Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
  25.05.2020 r.
- 05.06.2020 r.
 17.08.2020 r.
- 18.08.2020 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych.
 
29.06.2020 r.
  - 02.07.2020 r.
 19.08.2020 r.
- 20.08.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
03.07.2020 r.
godz. 14:00
21.08.2020 r.
godz. 14:00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - w postaci pisemnego oświadczenia.
 
06.07.2020 r.
26.08.2020 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
08.07.2020 r.
28.08.2020 r.
 
 
Miejsce odbioru:
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, ul. Koszykowa 1, tel. 87 732 64 14
 
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku, ul. Małeckich 1, tel. 87 732 60 20
 
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku, ul. Grodzieńska 1, tel. 87 732 60 40
 
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku, ul. Prof. Wł. Szafera 2, tel. 87 732 60 50
 
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku, ul. Św. M.M. Kolbego 11, tel. 87 732 60 71
 
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6, ul. Suwalska 15, tel. 87 732 63 70
 
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, ul. Kilińskiego 48, tel. 87 732 60 90
 
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, ul. J. Piwnika Ponurego, tel. 87 732 63 99
 
Wymagane dokumenty:
Określa szkoła podstawowa.
Czas realizacji:
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie.
Podstawa prawna:
  • Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) z dnia 14 grudnia 2016 r.;
  • uchwała NR XL.407.18 Rady Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2018 r.
  • uchwała NR VI.56.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 24 kwietania 2019 r.;
  • zarządzenie NR 412.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 24 stycznia 2020 r.
 

Rejestr zmian

Osoba, która wytworzyła informację:
Justyna Sikorska
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Aksjonów
Czas publikacji informacji:
2020-01-31 09:53
Wprowadzający informację:
Justyna Sikorska
Liczba wyświetleń informacji:
1
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji